Referanser

Vi har nytta Rein Trivsel i fleire år. Dei kjem annakvar veke og støvsuger og vaskar golv og bad, slik vi har avtala. Vi opplever god service, dei kjem alltid som avtala og huset vert reint. Med fleire ungar og to vaksne med jobb er det fantastisk å koma heim etter ein arbeidsdag til reint hus. Så vert det litt meir tid til alt det andre.

Me har nytta Rein Trivsel siste seks månader og er svært nøgd med jobben dei gjer. Det er enkelt å gjera avtalar, dei er flinke til å varsle om endringar og tilpassar seg våre behov. Reinhaldet vert utført raskt og effektivt, og slik som me har avtale om at det skal gjerast. Me er glad for at Rein Trivsel kan hjelpa oss og ynskjer å gje dei vår anbefaling.

Me har nytta Rein Trivsel as sine tenester i mange år, og er svært fornøgd med arbeidet dei utfører. Arbeidet er utført i h.t. reinhaldsplan og til faste avtalte tider. Det er ei glede å komma heim dei dagane Rein Trivsel har vore hjå oss 🙂 Me anbefalar verkeleg Rein Trivsel!

Bestill rengjøring