Bedriftens samfunnsansvar​

HVORFOR KJØPE TJENESTEN HVITT?


Rein Trivsel AS tjenester er hvite. Det burde være en selvfølge i 2014, men er dessverre ikke det. Rein Trivsel AS jobber i en bransje hvor ca 95 % av aktørene jobber svart, og dette fører til en kraftig konkurransevridning med tøffe konkurransevilkår, hvor ofte pris er avgjørende. Bidra til felleskapet-kjøp hvitt!

MAI 2014: 1 AV 2 KJØPER SVART!
Fordeler med å kjøpe hvitt – hvor mye er din trygghet og rene samvittighet verdt?
Du kan føle trygghet i forhold din bolig og at forsikringer gjelder for ditt innbo og for medarbeideren
som utfører jobben når du får tjenesten fra Rein Trivsel. Etisk kan du ha god samvittighet. Du gjør det rette med å kjøpe hvitt.

REN SAMVITTIGHET
Medarbeideren får ansettelseskontrakt og vanlig rettigheter i forhold til yrkesskadeforsikring, pensjonspoeng, rett til sykemelding ved sykdom etc.
Du vet at alt av skatt og avgifter til staten blir betalt. Du er med og bidrar til fellesskapet.
Du bidrar til at trygge arbeidsplasser skapes.
Med svart arbeid pløyes ofte svarte penger inn i kriminell virksomhet.
I vår kundeundersøkelse var den viktigste grunn til at våre kunder valgte Rein Trivsel AS at vi var et hvitt alternativ. Deretter kom at vi var seriøs og et godt innarbeidet selskap.

USIKKER PÅ OM FIRMAET ELLER DE DU SKAL ENGASJERE ER HVITE OG GODKJENTE?
Rein Trivsel AS er godkjent av Arbeidstilsynet

Skattefradrag for hjemmetjenester, som i Sverige, er det som skal til for å utkonkurrere det svarte markedet.

ENDREDE HOLDNINGER
Holdningen til hjemmeserviceyrket har endret seg, først og fremst hos den yngre generasjonen. De mener at hver enkelt person må få gjøre det vedkommende er flinkest til i stedet for at alle skal være nødt til gjøre alt selv. Dette betyr at det er blitt større aksept for kjøp av tjenester for å få bedre livskvalitet.

Det har bestandig vært et stort svart marked når det gjelder hjemmetjenester. Tradisjonelt, i gamle dager var det kvinnen som stod for rengjøringen og annet husarbeid. Dette var en tjeneste som var gratis. I dag svømmer markedet over av svart hjelp. Det er enkeltpersoner og firmaer som tilbyr tjenesten til så lave priser (under 220 kr.) at det er ikke mulig hvis man skal drive hvitt. De fleste velger svart hjelp pga prisen, at det er billigere. Men det er jo bare tilsynelatende. Ofte beregner vaskehjelpen seg flere timer for å kompensere for lavere timesats, du får ikke alltid innhentet referanser, ingen erstatning ved skader på innboet, ustabilitet, og det kan være kjedelig å måtte klage direkte.

Dette innlegget treffer den norske holdningen til svart arbeid på millimeteren. Det er et stort samfunnsproblem som blir minimalisert for å opprettholde god samvittighet. I et av verdens rikeste land har har svart arbeid blitt det normale. Hvilke holdninger bringer vi til neste generasjon? Hvordan skal hvite arbeidsplaaser klare seg?

Bedriftsledere mener det svarte arbeidet har økt

Svar arbeid og hvitvasking er blitt et stort samfunnsproblem. Mange ønsker ikke å betale hvitt. Ny lov fra 1.1.2011 virker ikke – landet oversømmes av svart arbeid.